Blootstelling aan oplosmiddelen en de effecten daarvan

Blootstelling aan oplosmiddelen is afhankelijk van onder andere de volgende factoren:

 • soort en samenstelling van het produkt waar de middelen in verwerkt zijn
 • de behandelingsmethode
 • de arbeidsomstandigheden (temperatuur, ventilatie etc.)
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • persoonlijke hygiëne

De acute verschijnselen van oplosmiddelen zijn:

 • een dronken gevoel, duizeligheid, coördinatiestoornissen
 • hoofdpijn, onwel voelen, gebrek aan eetlust
 • misselijkheid, braken
 • hartkloppingen, aanvallen van transpireren
 • pathologische diepe slaap

Naarmate de blootstelling afneemt of wordt gestaakt, verdwijnen in eerste instantie de klachten langzaam.

De effecten van kortdurende blootstelling aan zowel hoge als lage concentraties oplosmiddelen zijn:

 • irritatie van huid en slijmvliezen
 • bedwelmingsverschijnselen
 • effecten op gedrag

Of er blijvende schade ontstaat hangt mede af van het aantal keren en over welke periode men is blootgesteld.

De effecten van langdurige blootstelling zijn:

 • effecten op interne organen en bloed
 • effecten op het centraal zenuwstelsel
 • blijvende schade aan bijv. intelligentie, geheugen, waarneming en motoriek
 • persoonlijkheidsverandering