Openingstijden secretariaat

maandag: 09.00 - 17.00 uur
dinsdag: 09.00 - 13.00 uur
woensdag: 09.00 - 17.00 uur
donderdag: 09.00 - 13.00 uur
vrijdag: gesloten

Vergoeding voor OPS-patiënten

Per 1 januari 2023 is de regeling via het OPS-loket overgegaan in de TSB-regeling.

Voldoet u aan onderstaande eisen voor het verkrijgen van de compensatie voor OPS-slachtoffers dan kunt u zich wenden tot het Instituut Slachtoffers beroepsziekten door gevaarlijke stoffen ISBG

Op www.isbg.nl  treft u alle informatie aan alsmede een aanvraagformulier voor de tegemoetkoming via de TSB-regeling (tegemoetkoming stoffen gerelateerde beroepsziekten)
 

Tel; 088-3037330 of email: info@isbg.nl

 

Wie komen er voor in aanmerking

- u bent als werknemer aan oplosmiddelen blootgesteld

- u beschikt over een diagnose van een solvent-team of van een andere specialist

- u heeft géén vergoeding van de werkgever ontvangen of een vergoeding welke lager ligt dan het normbedrag van € 22.000,=